Bli medlem!

Vil du bli medlem i Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand?
Fyll ut skjema under så vi har din kontaktinformasjon så vi kan komme i kontakt med deg.
Før gjerne inn i meldingsboksen om du har noen interessesaker som du ønsker å engasjere deg i. 

Medlemskontingenten er kr 250 pr år.
Du kan melde deg inn ved å betale kontingenten til:
Konto 9480.12.31939 eller Vipps 56 52 54.

Husk å merke din innbetaling med «Medlemskap og gjerne ditt navn»

Under skjema vil du finne litt informasjon om hvorfor akkurat du bør bli medlem av Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand. Vi trenger virkelig deg med på laget for å gjøre Kristiansand til en bedre kommune å bo i. 

 

Skjema for innmelding

Ønsker du nyheter og oppdateringer.

Bekreftelse av innmelding

4 + 5 =

En av kjernesakene til Folkelista, er å sette bydelene på dagsorden. Involvere innbyggerne i de ulike bydelen, samt å styrke mulighetene til å påvirke utviklingen i egen bydel.

Bydelsfondet er en av våre kjernesaker som vi har fått gjennomslag for i kommunens budsjett. Det settes av 5 millioner i året til bydelsfondet som engasjerte i de ulke bydelene kan søke pengestøtte i. 

Brenner du for din bydel og vil engasjere deg sammen med oss? Bli medlem, vi er avhengig av ditt engasjement. 

Hjem og nærmiljø er noe av det viktigste for hver og en av oss i hverdagen. Vi ønsker
trygge bo- og nærmiljøer med nærhet til det vi har mest behov for i hverdagen, slik at vi kan gå eller sykle til skole, barnehage, butikk, andre servicefunksjoner, og gjerne også til jobben.

Vil du være med å jobbe for dette? Bli medlem, vi trenger deg!

Vi lever i et samfunn hvor vi har råd til svært mye, og det minste vi da kan love er at våre barn skal ha den beste og tryggeste oppveksten gjennom barnehage- og skolesituasjon. Folkelista er tydelige på at «alle barn skal bli sett», også de som er urolige, de som kommer for sent, de som glemmer å rekke opp hånda osv. Barn skal ha stabilitet. Barn skal ha trygghet. Barn skal føle mestring og barn skal føle at de blir likt og akseptert, både av andre barn og alle de voksne i skolen. Barn skal ha en sikker skolevei. Barn skal aller helst gå eller sykle til skole. Barn skal få lov til å være synlige.

Er dette en viktig sak for deg, bli medlem for vi trenger ditt engasjement her. 

Folkelista vil legge til rette for at flest mulig gis anledning til fysisk aktivitet, og vi vil også løfte fram frivilligheten som en viktig ressurs i vårt lokalsamfunn. Frivillig innsats har stor betydning både for samfunnet og for den enkelte. Det ligger store muligheter for kommunen i å utvikle nye tilbud og samarbeidsformer, både i dialog og i partnerskap med frivillig sektor. Uten frivilligheten stopper samfunnet opp.

Vi vet dette engasjerer mange, og vil gjerne ha deg med for dette. Bli medlem hos oss!

Kristiansand kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Vi vil ha et stort fokus på en effektiv bruk av kommunens midler, samtidig som dette ikke skal gå på bekostning av kvaliteten.

Kanskje kjenner du til bransjen eller god på akkurat dette feltet? Eller kanskje er du bare lei av at det brukes unødvendig mye og vil engasjere deg for en endring? Bli med i Folkelista, så får du muligheten til akkurat det!

Folkelista mener som et utgangspunkt at finansiering av vei er en statlig oppgave. Med dagens organisering vil det for nye prosjekter også være behov for finansiering gjennom bompenger lokalt, dette for å fremskynde bygging av veiprosjekter med sterke lokale behov. Folkelista vil sette som et hovedkrav at bygging av vei må forbedre fremkommeligheten. Videre må alle veiprosjekter gjennomgå en reell kvalitetssikring. Folkelista mener også at dersom bompenger skal benyttes, så skal disse øremerkes til vei og forbedret trafikkflyt, samt innfartsparkering. Bompenger skal ikke gå til finansiering av byutvikling eller prosjekter som ikke er relatert til samferdsel.

Folkelista har jobbet hardt for å blant annet få bygget Ytre Ringvei raskere, billigere og mer samfunnsnyttig enn før valget. Vi er engasjert i et tema som også engasjerer mange av våre velgere.

Vi trenger flere dyktige og engasjerte medlemmer på akkurat dette feltet. Håper du vil bli medlem i dag!