Om Folkelista

Tverrpolitisk Folkeliste for HELE Kristiansand er et nytt listeinitiativ foran valget 2019 i Nye Kristiansand kommune (Kristiansand/Søgne/Songdalen). Listen består av kandidater fra et bredt politisk ståsted og definerer seg som en sentrum høyre, sentrum/venstre-liste. De fleste listekandidatene er innbyggere med variert arbeidsbakgrunn og med begrenset politisk erfaring. Engasjement i store politiske saker som åpenhet i forvaltningen, kunstsiloprosjektet, Gartnerløkkaprosjektet, havneflytting og storskoler har vært grunnlag for Folkelista. Ønske om å styrke bydelene i hele Nye Kristiansand og ikke ensidig sentrum er også en av listas viktige saker. Det er tross alt i bydelene, utenfor Kvadraturen, 90% av befolkningen bor.

Enten du tidligere har stemt gult, grønt, rødt eller blått kan du trygt stemme på Folkelista dersom du ønsker forandring i byen vår. Folkelista synes det er viktig å lytte til bydelsforeninger, velforeninger, idrettslag og frivillige organisasjoner. Involvering i byutviklingen trenger engasjement.

Stem på Tverrpolitisk Folkeliste ved valget i Kristiansand den 9.september 2019