Det Angår Deg – Episode 4 – Medlemsintervju med Thomas Haarr

Vi har invitert styremedlem Thomas Haarr til ett intervju hvor han forteller litt om seg selv og hvorfor han ble interessert i lokalpolitikken og hvorfor han valgte akkurat Folkelista. Vi prater litt om hans engasjement som tillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet, samt leder for en frivillig fotballklubb kalt Fotball Anyone?. Sitter du med ett lite spørsmål om å bli med i politikken, så kan kanskje denne podkasten gi deg svar på akkurat det

Det Angår Deg – Episode 3 – Bydelene

Det Angår Deg – Episode 2 – Byvekstavtalen

Byvekstavtaler og belønningsavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikken.

Kristiansand er i dag i en belønningsavtale som gir ca.80-85 millioner til bussdrift årlig. Denne avtalen løper til 31.12.2023. Vi i Folkelista ønsker å forhandle om en fortsettelse av denne fra 2024 med tanke på å bidra til at de som kan det velger kollektivt. Et svært knapt flertall i bystyret valgte å innlede forhandlinger om en byvekstavtale. Denne vil hovedsakelig finansiere en bussring/bro i Kvadraturen/Lund-området samt sykkelekspressvei. Forslaget innehar relativt lite trafikktiltak i bydelene. Selv om forhandlingsresultatet ikke er endelig avklart ventes det at en byvekstavtale vil øke bompengesatsene med ca.25% fra dagens nivå på Gartnerløkka. I tillegg ventes det 11 nye bomstasjoner hvor bl.a. 4 er rundt Sørlandsparken/IKEA.  Denne saken ventes behandlet i 2.halvår 2022. Folkelista har fremmet forslag om fortsatt belønningsavtale og vil kjempe for et flertall om dette. Det vil bety at vi fremdeles kan prioritere kollektivtransport og gjennom det fremme reduksjon i personbiltransport.

Gruppeleder Jens Anders Ravnaas og Varaordfører Erik Rostoft i samtale om arbeidet rundt byvekstavtale og hvorfor Folkelista ønsker en fortsatt belønningsavtale for kollektivtrafikken.

Det Angår deg – Episode 1 – Gartnerløkka og Ytre Ringvei

Sørlendinger er opptatt av et godt veinett. De siste årene har et av de heteste temaer vært Gartnerløkka og Ytre ringvei. Dette var sentrale saker i valget som førte Folkelista inn i bystyret.

Hvordan er egentlig statusen i Februar 2022?  

Gruppeleder Jens Anders Ravnaas og Varaordfører Erik Rostoft i samtale om disse veiprosjektene og Folkelista sin innsats i drøye 2 år med målrettet arbeid.